Deelnemers gezocht voor de Kunstmarkt

Hallo kunstenaars van Zwolle-Zuid,

UITNODIGING voor deelname aan de Kunstmarkt.

De Kunstmarkt is een onderdeel van de allereerste Kringdagen: De spiksplinternieuwe feestweek van de wijk Zwolle-Zuid. De Kringdagen vinden plaats van vrijdag 16 tot en met zondag 25 juni 2023.

Deze Kunstmarkt vindt plaats op zaterdag 24 juni 2023 op het evenemententerrein aan de Vrijheid. (Afgelopen september hebben wij daar de “Zuid de Kunst Carrousel” georganiseerd). Net zoals vorig jaar zullen er ook bij deze editie kraampjes en biertafels neergezet worden. Hierop kun je je kunst etaleren en eventueel demonstreren.

De bezoekers van de Kringdagen kunnen eventueel deelnemen aan door jou aangeboden activiteiten. Je mag aan de bezoekers,  die deelnemen aan een activiteit die je aanbiedt, een vergoeding vragen. Naast dat bezoekers kunnen deelnemen aan activiteiten die worden aangeboden, zijn er ook tafels beschikbaar waar bezoekers zelf kunnen tekenen en schilderen.

Locatie: De Kunstmarkt vindt plaats op het evenementterrein van Zwolle-Zuid in het Warepark aan de Vrijheid, achter het Bastion. Deze plek is vanaf zowel de Patriottenlaan als de Ministerlaan goed te bereiken.

Opbouw: Tussen 9:00 en 10:00 uur worden de marktkramen door de organisatie neergezet en gelabeld. Vanaf 10.00 uur is er een kraam deze beschikbaar om in te richten. Neem hiervoor eigen materialen mee en wellicht een comfortabele stoel om op te zitten. Een kraam is ongeveer 2 bij 0,5 meter. 

Kunstmarkt: De Kunstmarkt zal plaatsvinden vanaf 12:00 uur en zal duren tot en met 16:00 uur.

Opruimen: Vanaf 16:00 uur dienen jullie je eigen kraam weer schoon achter te laten.

Beeldverslag: Net als voorgaande jaren wordt er ook van deze dag foto’s en/of filmpjes gemaakt ter publicatie en promotie voor o.a. de Gemeente en de kringdagen. Mocht je hier bezwaar tegen hebben dan horen wij dit graag.

Hoe kan ik meedoen ?: Zie voor het deelnemersreglement en de aanmeldmogelijkheden hieronder.

Wat kost het ?: Wij gaan de Kunstmarkt promoten vanuit de Kringdagen. Tevens willen we graag zeker weten dat wie zich inschrijft, ook daadwerkelijk mee zal doen. Daarom vragen we om een kleine bijdrage voor jouw deelname. Jouw inschrijving is officieel na betaling van € 5,- op rekeningnummer NL65RABO0189642033 t.n.v. Stichting Zwolse Zot onder vermelding van: Deelname Kunstmarkt.

Wie doet de promotie?: Stichting Zwolse Zot zorgt voor promotie van de Kringdagen. Dit zal gebeuren middels social media, geschreven media en lokale radiozenders. Het overkoepelende doel van de feestweek is bijdragen aan onderlinge verbondenheid en gezelligheid in de wijk. Dus deel jouw inschrijving vooral ook met je eigen omgeving en wie weet melden zich nog meer mensen aan.

 

We willen het iedereen naar de zin maken, maar uiteraard is alles uiteindelijk beperkt, dus wees er snel bij voordat de kraampjes vergeven zijn ! 

 

DEELNEMERSREGLEMENT

 1. Alle deelnemers richten hun kraam zelf in en laten de kraam leeg achter. Bij opruiming worden afval, dozen en alle andere verpakkingsmaterialen, alsook niet-verkochte spullen opgeslagen of afgevoerd door de deelnemer zelf. De organisatie kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.
 2. Restitutie van inschrijfgeld kan niet plaatsvinden als gevolg van slecht weer. Bij een bui kan de deelnemer zijn spullen wellicht afdekken met een zeil of plastic. De organisatie kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor enige schade.
 3. In geval van ongeval, noodgeval of enig ander geval dient de deelnemer zelf de politie en/of andere hulpdiensten in te lichten. De deelnemer dient de verkoopsruimte vrij te maken en vrij te houden voor de hulpdiensten. In voorkomend geval is noch terugbetaling van de deelnamekosten, noch enige andere vergoeding voorzien.
 4. Door deelname verklaart iedere deelnemer zich akkoord met dit reglement. Door het betalen van € 5,-- op de rekening van stichting Zwolse Zot gaat de deelnemer akkoord met dit reglement.
 5. Geschillen die voortvloeien uit situaties die niet in dit reglement zijn opgenomen, worden ter plaats en zo spoedig mogelijk, in de meest gunstige zin opgelost. Deelnemers en/of bezoekers die zich niet schikken naar het reglement worden verzocht onmiddellijk te stoppen met het tonen en/of verkopen van de kunstwerken en de locaties te verlaten.
 6. Deelname gebeurt op eigen risico, de organisatoren kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.
 7. Aanmelden kan via onderstaand aanmeldformulier of via het mailadres: zwolsezot@gmail.com met vermelding van:
  1. Bedrijfsnaam:
  2. Naam:
  3. E-mailadres: 
  4. Adres: 
  5. Postcode:
  6. Woonplaats:
  7. Telefoonnummer:
  8. Wat ga je tentoonstellen:
  9. Wat is je interactieve bijdrage:
  10. Geen bezwaar om voor die dag opgenomen te worden in een Appgroep van de kunstenaars? Geef aan: Ja of Nee. (Adresgegevens, E-mailadres en telefoonnummer worden niet gepubliceerd).
 8. Inschrijving is pas geldig na betaling van € 5,-- op rekeningnummer NL65RABO0189642033 t.n.v. Stichting Zwolse Zot onder vermelding van: Deelname Kunstmarkt.
 9. Stichting Zwolse Zot zorgt voor promotie van dit evenement.
 10. Overgebleven gelden komen ten goede van Stichting Zwolse Zot. Hiermee worden de organisatiekosten gedekt of de gelden komen ten gunste van andere evenementen/activiteiten die Stichting Zwolse Zot organiseert.

 

Aanmeldformulier

Door het invullen van onderstaand formulier kun je je rechtstreeks aanmelden voor deelname aan de Kunstmarkt tijdens de Kringdagen van Zwolle-Zuid op zaterdag 24 juni 2023.

Let op. Deelname is pas geldig na betaling. Adresgegevens, E-mailadres en telefoonnummer worden niet vermeld.