Sponsoring

Stichting Zwolse Zot is een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk die afhankelijk is van subsidies, donaties en giften.

Draagt u ons een warm hart toe dan ontvangen wij graag een financiële bijdrage.

Scan onderstaande code en doneer!

Of maak een bijdrage over op rekeningnummer: NL65RABO0189642033 t.n.v. Stichting Zwolse Zot.

Bij voorbaat dank.