Deelnemers gezocht voor de eerst editie van Kringkoopjes

Ontspullen en ontmoeten? Meld je aan voor Kringkoopjes. Op zaterdag 24 juni vindt de 1e editie plaats.

Kringkoopjes is onderdeel van de allereerste Kringdagen; de spiksplinternieuwe feestweek van de wijk Zwolle-Zuid.

Heb jij goede spullen waar je niets meer mee doet en waar je anderen blij mee kunt maken? Dan is dit het moment om dat op een leuke, interactieve manier te doen. Kom in contact met je buurtgenoten, ontmoet meer mensen uit je eigen wijk én wellicht levert het financieel ook nog wat op.

Kringkoopjes is een carportsale / kleedjesmarkt / snuffelmarkt en duurt van 10.00 tot 15.00 uur.

Wie kunnen er meedoen?

Iedereen met de volgende postcode: 8013; 8014; 8015; 8016 en 8017.

Je meldt je individueel aan maar het is natuurlijk superleuk en veel aantrekkelijker voor bezoekers als er meer mensen uit jouw straat deelnemen.

Hoe kan ik mee doen?

Aanmelden kan via onderstaand formulier of via het mailadres: zwolsezot@gmail.com met vermelding van:

Naam: 

Adres: 

Postcode: 

e-mailadres: 

Telefoonnummer: 

Wat ga je verkopen: 

 

Wat kost het?

Wij gaan dit evenement promoten en er komt een digitale kaart met alle Kringverkopers. Tevens willen we graag zeker weten dat wie zich inschrijft, ook daadwerkelijk mee zal doen. Daarom vragen we om een kleine bijdrage voor jouw deelname. Jouw inschrijving is officieel na betaling van € 5,-- op rekeningnummer NL65RABO0189642033 t.n.v. Stichting Zwolse Zot onder vermelding van: Postcode, huisnummer en evt. toevoeging.

 

Wie doet de promotie?

Stichting Zwolse Zot zorgt voor promotie van dit evenement. Dit zal gebeuren middels social media, geschreven media en lokale radiozenders. Het overkoepelende doel van de feestweek en Kringkoopjes, is bijdragen aan onderlinge verbondenheid en gezelligheid in de wijk. Dus deel jouw inschrijving vooral ook met je eigen omgeving en wie weet melden zich nog meer mensen aan.

 

Zijn er nog regels?

Natuurlijk. Je vindt ze hieronder. Heb je overige vragen? Mail ons en je krijgt zo snel mogelijk antwoord: zwolsezot@gmail.com

 

Door het invullen van onderstaand formulier kun je je rechtstreeks aanmelden voor deelname aan de 1e Kringkoopjes van Zwolle-Zuid.

Let op. Deelname is pas geldig na betaling. Naam, e-mailadres en telefoonnummer worden niet gepubliceerd.

 

DEELNEMERSREGLEMENT

 1. Alle deelnemers richten zelf hun eigen oprit/carport in en zorgen voor een gezellig aankleding. Wellicht kan je dit organiseren met de hele straat. Hoe leuk is dat?
 2. Wat mag er verkocht worden op deze dag:
  1. Allerhande tweedehands goederen;
  2. Antiek;
  3. Brocante;
  4. Curiosa;
  5. Allerlei verzamelingen;
  6. Kledij;
  7. Speelgoed;
  8. Enz.
 3. Het is verboden om volgende artikelen te verkopen of gratis aan te bieden:
  1. Alle voedingsmiddelen (frieten, hotdogs, hamburgers, braadworsten, snoepgoed, belegde broodjes, dranken enz.);
  2. Levende dieren, kopie van CD’s, en cassettes of andere mediadragers en artikelen, waarvan de verkoop op openbare markten verboden is;
  3. Publicaties die de goede zeden aantasten, ivoor, opgezette dieren, farmaceutische producten, wapens en onderdelen van wapens, munitie, rookwaren en alle andere goederen waarvan de verkoop verboden is;
  4. Nieuwe artikelen mogen eveneens niet verkocht worden in die mate dat ze naar aantal en uitzicht gangbare handelswaar kunnen zijn.
 4. Overtredingen van de wetgeving op de ambulante handel en handelingen strijdig met dit reglement worden aan de bevoegde overheden gemeld.
 5. Alle deelnemers ruimen hun eigen oprit/carport zelf op. Bij opruiming worden afval, dozen en alle andere verpakkingsmaterialen, alsook niet-verkochte spullen opgeslagen of afgevoerd door de deelnemer. De organisatie kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.
 6. Restitutie van inschrijfgeld kan niet plaatsvinden als gevolg van slecht weer. Bij een bui kan de deelnemer zijn spullen wellicht afdekken met een zeil of plastic. De organisatie kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor enige schade.
 7. In geval van ongeval, noodgeval of enig ander geval dient de deelnemer zelf de politie en/of andere hulpdiensten in te lichten. De deelnemer dient de verkoopsruimte vrij te maken en vrij te houden voor de hulpdiensten. In voorkomend geval is noch terugbetaling van de deelnamekosten, noch enige andere vergoeding voorzien.
 8. Door deelname verklaart iedere deelnemer zich akkoord met dit reglement. Door het betalen van € 5,-- op de rekening van stichting gaat de deelnemer akkoord met dit reglement.
 9. Geschillen die voortvloeien uit situaties die niet in dit reglement zijn opgenomen, worden ter plaatse en zo spoedig mogelijk, in de meest gunstige zin opgelost. Deelnemers en/of bezoekers die zich niet schikken naar het reglement worden verzocht onmiddellijk te stoppen met de verkoop of de verkooplocaties te verlaten.
 10. Deelname gebeurt op eigen risico, de organisatoren kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.
 11. Aanmelden kan via het mailadres: zwolsezot@gmail.com met vermelding van:

Naam: 

Adres: 

Postcode: 

e-mailadres

Telefoonnummer: 

Wat ga je verkopen:        

     Naam, e-mailadres en telefoonnummer worden niet gepubliceerd.

 

Inschrijving is pas geldig na betaling van € 5,-- op rekeningnummer NL65RABO0189642033 t.n.v. Stichting Zwolse Zot onder vermelding van: Postcode, huisnummer en evt. toevoeging.

 

Stichting Zwolse Zot zorgt voor promotie van dit evenement. Middels het doorgeven van de postcode, huisnummer en evt. toevoeging zullen alle deelnemende adressen gepind worden op een internetsite (nl.batchgeo.com). Deze link zal gedeeld worden op de website zwolsezot.nl maar ook gedeeld worden via social media. Als de bezoekers vervolgens hun eigen locatie aan zetten op hun telefoon kunnen ze langs alle deelnemers gaan.

 

Overgebleven gelden komen ten goede van Stichting Zwolse Zot. Hiermee worden de organisatiekosten gedekt of de gelden komen ten gunste van andere evenementen/activiteiten die de Stichting organiseert.