Doe mee aan onze Kringdagen Fotowedstrijd!

Beste feestgangers van de Kringdagen,

Tijdens onze fantastische Kringdagen worden er tal van leuke activiteiten georganiseerd en we willen niets liever dan al die bijzondere momenten vastleggen. Daarom schrijven wij een spannende fotowedstrijd uit en roepen we jullie op om jullie beste foto's met ons te delen. De ontvangen foto's zullen we gebruiken om een prachtige compilatie te maken van de gehele feestweek!

We moedigen iedereen aan om deel te nemen aan deze wedstrijd en ons te voorzien van jullie meest creatieve, grappige en bijzondere foto's die tijdens de Kringdagen zijn genomen. Of het nu gaat om de gezellige drukte tijdens de Kringkoopjes, het plezier op de attracties, de lachende gezichten tijdens de optredens of de kleurrijke decoraties, we willen het allemaal zien!

Stuur je foto's in en maak kans op geweldige prijzen. Wie weet word jij wel bekroond als de winnaar van de Kringdagen Fotowedstrijd en krijgt jouw foto een ereplaats in onze compilatie.

We willen ook graag onze dank uitspreken aan de Wijkenvereniging Zwolle-Zuid en de Stichting Zwolse Zot voor hun ondersteuning bij het mogelijk maken van deze fotowedstrijd.

Dus haal je camera of smartphone tevoorschijn, leg de mooiste momenten vast en stuur je foto's in voor de Kringdagen Fotowedstrijd. Laten we samen een blijvende herinnering creëren aan deze geweldige feestweek!

 

Vul onderstaand formulier in en WIN!

 

Onder het formulier staat nog een Wedstijdreglement.

Wedstrijdreglement Fotowedstrijd "Kringdagen in Beeld"

 1. Organisatie

De fotowedstrijd "Kringdagen in Beeld" wordt georganiseerd door de Wijkenvereniging Zwolle-Zuid in samenwerking met de Stichting Zwolse Zot.

 1. Doel van de wedstrijd

Het doel van de fotowedstrijd is het verzamelen van de leukste foto's van de activiteiten tijdens de Kringdagen. Deze foto's zullen worden gebruikt om een mooie compilatie te maken van de gehele feestweek.

 1. Deelname

3.1 Deelname aan de fotowedstrijd staat open voor iedereen.

3.2 Medewerkers van de organiserende partijen en hun directe familieleden zijn uitgesloten van deelname.

 1. Hoe deel te nemen

4.1 Deelnemers kunnen hun foto's insturen via de website https://www.zwolsezot.nl/98.

4.2 Per deelnemer is er geen maximum aantal foto's dat ingezonden kan worden.

4.3 Foto's moeten in digitale vorm worden ingezonden, in een gangbaar bestandsformaat (JPEG, PNG, etc.) en mogen niet groter zijn dan 10 MB per foto.

4.4 Door deel te nemen aan de wedstrijd geven deelnemers toestemming aan de organiserende partijen om de ingezonden foto's te gebruiken voor promotionele doeleinden en de compilatie van de gehele feestweek.

 1. Beoordeling

5.1 De ingezonden foto's zullen worden beoordeeld door een jury bestaande uit deskundigen op het gebied van fotografie en/of de Kringdagen.

5.2 De beoordeling zal plaatsvinden op basis van creativiteit, originaliteit, technische kwaliteit en de mate waarin de foto het karakter van de Kringdagen weergeeft.

5.3 De beslissingen van de jury zijn bindend en kunnen niet worden aangevochten.

 1. Prijzen

6.1 De winnende foto's zullen worden bekendgemaakt tijdens de Kringdagen.

6.2 De prijzen zullen worden toegekend aan de deelnemers van de winnende foto's.

6.3 De exacte prijzen en prijscategorieën zullen worden vermeld op de website.

 1. Intellectueel eigendom

7.1 Deelnemers behouden het auteursrecht op hun ingezonden foto's.

7.2 Door deel te nemen aan de wedstrijd verlenen deelnemers de organiserende partijen het recht om de ingezonden foto's te gebruiken voor promotionele doeleinden, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn aan de deelnemers.

 1. Aansprakelijkheid

8.1 De organiserende partijen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal, beschadiging of enige vorm van letsel tijdens de wedstrijd.

8.2 De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot het maken en insturen van foto's, waaronder het verkrijgen van eventuele benodigde toestemmingen van geportretteerde personen of eigenaren van privé-eigendommen.

 1. Privacy

9.1 De persoonlijke gegevens die worden verstrekt bij deelname aan de fotowedstrijd worden alleen gebruikt voor de uitvoering en communicatie met betrekking tot de wedstrijd, tenzij de deelnemer uitdrukkelijk heeft ingestemd met het ontvangen van aanvullende informatie of nieuwsbrieven.

9.2 De persoonlijke gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en niet worden verstrekt aan derden zonder toestemming van de deelnemer, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de wedstrijd of op grond van wettelijke verplichtingen.

 1. Wijzigingen en annulering

10.1 De organiserende partijen behouden zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het wedstrijdreglement of de wedstrijd te annuleren indien dit noodzakelijk is door omstandigheden buiten hun controle.

10.2 In geval van annulering van de wedstrijd zullen de deelnemers hierover tijdig worden geïnformeerd en zullen er geen prijzen worden toegekend.

 1. Overige bepalingen

11.1 Deelname aan de fotowedstrijd impliceert de acceptatie van dit reglement.

11.2 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslissen de organiserende partijen.

11.3 Eventuele vragen of opmerkingen met betrekking tot de fotowedstrijd kunnen worden gericht aan de organisatie via de contactgegevens vermeld op de website.

 

Dit wedstrijdreglement is opgesteld in het Nederlands. Bij eventuele tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse tekst en vertalingen, prevaleert de Nederlandse tekst.